линия 2

Хемети осигурява реактивна и пасивна огнезащита на сгради от 1993 година.

Обезопасили сме множество обекти в страната и чужбина.

За нас

Нашата мисия е да спасим колкото се може повече човешки животи чрез интелигентни решения в ранните етапи от строителството. Сега дейността ни е съсредоточена върху огнезащита на стоманени конструкции.

Нашите системи за защита от пожар са така усъвършенствани, че да забавят значително процеса на деформация на стоманата, когато е изложена на огън. Чрез повишаване на огнеустойчивостта е възможно да се запазят по-дълго механичните свойства на конструкцията, предпазвайки я от срутване.

За нас
за нас 1

Предлагаме огнезащитни бои от най-високо качество с възможно най-високи стойности на времето за защита с малка дебелина на нанасяне на слоевете. Осигуряваме и пасивна пожарозащита на конструктивни елементи чрез мазилки, които допълнително имат топло и звукоизолационни свойства.

Нашите продукти са с СЕ маркировка и са тествани в акредитирани лаборатории. Искрено вярваме, че така както и за нас и за нашите клиенти е важно да постигнем спокойствие за по-добър живот като вземем заедно важни и навременни решения за защита от пожар.

Меню