линия 2

Паста за уплътняване на отвори и фуги Flame Cabel A

Продукт за спиране разпространението  на пожари и запечатване на отвори, линейни уплътнения на фуги и пролуки.

Пастата Flame Cabel A е аблативен акрилен уплътнител, използван за оформяне на линейни уплътнения на фуги или междини в стени и подове.

Пастата Flame Cabel A се доставя в течна форма, съдържаща се в кутии от 10 kg. или в туби  по 350 гр. Уплътнителят се нанася машинно, безвъздушно с пистолет или ръчно с мистрия, четка или шпакла в отвора, в или между отделящите елементи до определена дълбочина, като се използва минерална вата като подложка.

Осигурява огнеустойчивост до EI 120.

Спецификация на предназначението в съответствие с приложимия европейски документ за оценка (EAD)

обект с огнеозащитна боя мазилка

Приложение:

Предназначението на пастата Flame Cabel A е да възстанови показателите за устойчивост на огън на твърди стенни и подови конструкции, където има линейни фуги, отвори и пролуки.

Конкретните елементи на конструкцията, които пастата Flame Cabel A могат да бъдат използвани за осигуряване на линейно уплътнение на фугата или междина, са както следва:

Твърди стени:

Стената трябва да има минимална дебелина 150 mm и да включва бетон, газобетон, тухли и блокове, с минимална плътност 600 kg / m3

Твърди подове:

Подът трябва да има минимална дебелина 150 mm и да включва стоманобетон с минимална плътност 1700 kg / m3

Носещата конструкция трябва да бъде класифицирана в съответствие с EN 13501-2 за необходимия период на пожароустойчивост (равен или по-голям от посочения в приложение Б).

Пастата Flame Cabel A може да се използва за осигуряване на линейно уплътнение на фугата или междина със специфични носещи конструкции и основи (за подробности вижте приложение Б).

Максимално разрешената ширина на фугата I на междинната паста Flame Cabel A е посочена в приложение B.

Максималната способност за движение на пастата Flame Cabel A е под 7,5%.

Предназначена е за използване във вътрешни условия Z1и Z2 с влажност по-ниска от 85% RH, с изключение на температури на защитаваните конструкции под 0 ° С, без излагане на дъжд или UV лъчи. Полага се при температура на средата от +5 до + 35° С. Може да се разрежда с вода до 2%.

Теоретичен Разход 1,93кг/м2 за 1 мм. дебелина на сухия слой.

Сертификати

  • СЕ маркировка на продукта, ETA 15/0853.
  • Тестове съгласно европейските стандарти EN 13381-3, EN 13381-4 и EN 13381-5.

Пакетиране

Кутии от 10 кг.

Туби  по 350 гр.

Разходни таблици:

Указания за ползване

Меню