линия 2

Firefilm A6

Firefilm A6 е набъбваща еднокомпонентна огнезащитна  бяла боя на водна основа. Предназначена е за огнезащита  на структурни стоманени елементи (с отворени и кухи сечения) при вътрешни Z1 и Z2 или полуоткрити условия Y.

Firefilm A6 позволява високи стойности на времето за огнезащита на стоманени елементи с малка дебелина и нанасяне на слоеве на една ръка до 1000 микрона (безвъздушно или с мече и четка).

Позволява по-кратко време за нанасяне и по-големи предимства на място.

Осигурява огнеустойчивост до 90 минути както за профили с отворено сечение така и за профили с кухо сечение. Firefilm A6 не съдържа разтворители и има едно от най-ниските съдържания на Летливите органични съединения на пазара: <0,5 g / l.

Firefilm A6 осигурява огнезащита на стоманени елементи до 90 минути (R 90) за отворени профили и 30 мин (R 30) за профили с кухи сечения.

галерия огнеопорна защита 2

Какво представляват набъбващите бои?

За набъбващата боя е характерно това, че когато се изложи на високи температури при пожар, тя губи своята плътност докато се разширява или с други думи набъбва – така тя действа като изолатор.

Набъбващото действие се дължи на много химикали, всички суспендирани в свързващо вещество. При излагане на висока температура  свързващото вещество омеква и химикалите реагират като произвеждат пяна, която се втвърдява, превръщайки се в изолационен материал, наречен „въглен“.

Този набъбнал слой защитава метала, когато температурата се покачва в резултат на пожар. По този начин набъбващата боя добавя пожароустойчивост на метала като за всяка боя минутите са различни.

Нашата набъбваща боя Firefilm A6  осигурява огнеустойчивост на метала до 90 минути. Ако се нанася с правилната дебелина, дори само един слой боя може да защити метала до 60 минути. Характерното за нея, е че има кратко време за изсъхване и слоевете боя са с много малка дебелина. Цвета и е бял и се съчетава с много грундове и топ покрития. Firefilm A6 е проектирана за да подсигури пасивна пожарна защита за вътрешни и полу-открити метални конструкции.

Целта на Firefilm A6  е да поддържа здравината и носещата способност на структурната стомана, докато пожарът бъде потушен или сградата бъде евакуирана.

Предимства на Firefilm A6:

 • Осигурява до 90 минути пожароустойчивост с много тънки слоеве за защита;
 • Съвместима е с широк спектър от съвместими грундове и финиш покрития;
 • Ако се нанесе с правилната дебелина, дори един слой боя може да гарантира пожароустойчивост до 60 минути;
 • Къс период на изсъхване с много тънки слоеве боя, които намаляват времето за нанасяне.

Техническа информация за Firefilm A6:

 • Дебелина на един слой боя когато е изсъхнал в µm-
 • При нанасяне с четка ˂415 , при нанасяне със спрей ˂ 690
 • Време за изсъхване – 4 часа при температура 20° С
 • Разредител- Вода
 • Пожароустойчивост -R15, R30, R60 и R90 минути
 • Сечения – Отворени сечения и кухи сечения
 • Сертификати – EN 13381-8 и ETA20/0032
Набъбваща боя
набъбваща боя Firefilm A6

 

Основни характеристики на Firefilm A6

 

Свойства на Firefilm A6

 

Набъбваща боя

 

Теоретичен разход 1m²/kg при 500 µm

 

На водна основа

 

Специфично тегло 1.38 + 0.02

 

Нанася се тънък слой боя

 

Твърди вещества 69 +2%

 

Пожароустойчивост до 90 мин.

 

Точка на възпламеняване >100° C

 

Един слой от набъбващата боя защитава метала от пожар до 60 мин

 

Цвят бял

 

Не съдържа разтворители

 

Подсигурява гладка повърхност, поради което не се изисква финиш покритие
Набъбваща боя с възможно най-ниско съдържание на Летливи органични съединения

 

 

Кратко време за нанасяне

Приложение

Firefilm A6 може да се прилага машинно безвъздушно или ръчно с мече и четка.. И при двата метода сухият слой, който може да се положи на една ръка е максимум 1000 микрона.  Повърхността върху която ще се нанася  огнезащитната боя трябва да е чиста, суха и без мазнини, масла, прах, мръсотия или други замърсявания, които биха могли да попречат на продукта да залепне. За нови негрундирани повърхности се препоръчва пясъкоструене до клас SA 21/2 .При полагане върху стари третирани повърхности се препоръчва механична четка за премахване на компрометираните участъци. Приложими грундове са епоксиден едно или двукомпонентен, алкиден, полиуретанов и акрилен. За условия  Z1 и Z2 не се изсква финиш покритие. За условия  У и Х  се изсква финиш покритие. Финиш покритие се полага когато огнезащитените конструкции се експлоатират в условия на въздействие от околната среда или по архитектурни съображения за получаване на желан цвят. Приложими финиш покрития са на водна основа, с разредител,  полиуретаново, алкидно и акрилно.

Не трябва да се нанася  директно върху поцинковани повърхности. Желателно е да  използвате съвместим грунд.

Стайната температура по време на нанасяне трябва да бъде над 5 ° C. Относителната влажност трябва да бъде по-малка от 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3 ° C.

Теоретичен Разход 2 кг./м2. за 1 мм. сух филм.

Вижте ETA- 20/0032 за съвместими довършителни финиш покрития.

Често задавани въпроси

Сертификати

 • СЕ маркировка на продукта, ETA-20/1200.
 • Тестове съгласно европейски стандарт EN 13381-8 и  EN 13501-2 и има Европейско техническо одобрение

Пакетиране

Налична опаковка

Кофа от 25 кг.

Разходни таблици:

Указания за ползване

Меню