РЕАКТИВНА И ПАСИВНА ОГНЕЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ 1993 ГОДИНА

Огнезащитни бои и състави

НАШИТЕ ОГНЕЗАЩИТНИ БОИ:

 • СА ЕДНОКОМПОНЕНТНИ НА ВОДНА ОСНОВА И ДВУКОМПОНЕНТНИ ХИБРИДНИ;
 • БЪРЗО СЪХНЕЩИ;
 • ЛЕСНИ ЗА НАНАСЯНЕ, КАКТО НА САМИЯТ ОБЕКТ, ТАКА И В ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПРОИЗВЕЖДАЩО СТОМАНЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ;
 • ПОСТИГАТ ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА ВРЕМЕТО ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР ПРИ МАЛЪК РАЗХОД И МАЛКА ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ СЛОЙ;
 • МОГАТ ДА СЕ ПОЛАГАТ И ВЪРХУ ПОЦИНКОВАНИ ПОВЪРХНОСТИ;
 • ИЗИСКВАТ КРАТКО ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ;
 • ДАВАТ ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ОГНЕЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ;
 • ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ.
делфин лого огнеозащитна боя 5

С НАШИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 • ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН ПЕРИОД
 • С НИСКА КОНСУМАЦИЯ
 • И МАЛКА ДЕБЕЛИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОГНЕЗАЩИТНИ БОИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, ОТКРИТИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Понятия, които трябва да разбираме, за да определим каква огнезащитна боя ни е необходима:

 • условия на околната среда Х, Y, Z1 Z2;
 • горен слой (финиш покритие);
 • дебелина на мокрото покритие (ДМП);
 • дебелина на сухото покритие (ДСП);
 • фактор на масивност;
 • експозиция;
 • критична температура;
 • огнеустойчивост или реакция на пожар R60мин. , R120 мин. и т.н;
 • стандарти за изпитване и одобрения.

Условията на околната среда

понятия за огнезащитна боя

Съществуват следните видове условия на околната среда при употреба на огнезащитна боя:

 • Тип X: за всички условия (вътрешни, полуоткрити и външни).
 • Тип Y: за вътрешни и полуоткрити условия. Полуоткритите условия включват температури под нулата, но без излагане на дъжд и при ограничено излагане на УВ лъчи.
 • Тип Z1: за вътрешни условия с висока влажност (изключващи температури под нулата).
 • Тип Z2: за вътрешни условия (изключващи температури под нулата) с клас на влажност, различен от Z1 Ако са защитени със специфично финишно покритие (в зависимост от атмосферните условия), огнезащитните бои могат да се нанасят и при условия на висока влажност, полуоткрита или външна употреба.

Горен слой (финиш покритие) върху огнезащитната боя

 • Огнезащитна боя за вътрешно приложение може да се използва без допълнително финищ покритие. Когато огнезащитната боя се нанася при външни, полуоткрити помещения или при висока влажност на околната среда, тогава е нужно да се нанесе допълнителен горен слой върху нея наречено финиш покритие.
 • Горният слой се използва, за да се гарантира издържливостта на  огнезащитната боя  и нейната реакция на пожар.
 • Финиш покритие се полага когато металните конструкции се експлоатират в условия на въздействие от околната среда или за получаване на желан цвят.

Дебелина на мокрото покритие (ДМП)

Дебелината на мокрото покритие (ДМП) на огнезащитната боя се измерва с дебеломер за мокри покрития от боя.

При всяка огнезащитна боя  имаме определена дебелина на слоя за нанасяне, както и изискване дали да е в един слой или няколко слоя. 

Дебелина на сухото покритие (ДСП)

Когато изсъхне огнезащитната боя се прави измерване на дебелината на сухото покритие – това става чрез калибриран дебеломер. Ако сме измерили  сухото покритие заедно с грунд и защитно финиш покритие, това трябва да се има предвид и те трябва да се извадят от общото количество.

Определянето на дебелината на сухото покритие (ДСП) въз основа на дебелината на мокрото покритие (ДМП), става като се умножи ДМП с определено число, което варира при различните огнезащитни бои.

Например за нашата огнезащитна боя Charflame на една ръка е препоръчително да се полага сух филм от 350-550 микрона.

При  полагане на Firefilm FC2 в един слой имаме дебелина от 5 мм.

Огнезащитната боя Firefilm A6 постига високи стойности на времето за защита от пожар с малка дебелина, като слоевете на една ръка са до 1000 микрона.

Дебелината на сухото покритие на огнезащитните бои за конструкционна стомана се определя от следните фактори:

 • Фактор на масивност (Hp /A, или Ap /V), Факторът на масивност се дефинира като: околната повърхнина на елемента за единица дължина Ар разделена на обема му за единица дължина V. Измерва се в m-1. Всъщност той представлява съотношение между площта на стоманата, изложена на огъня, и обема на стоманената секция. Колкото по-висок е факторът на масивност, толкова по-бързо се загрява стоманената секция и необходимата дебелина на огнезащитната боя е по-висока.
 • Експозиция или брой страни, изложени на пожар. Дали е колона, греда, композитен елемент, кухо сечение.
 • Критична температура – При тази температура стоманената конструкция или отделният стоманен елемент губят своята носеща способност. Колкото по-ниска е критичната температура, толкова по-бързо стоманената конструкция ще достигне до нея, следователно необходимата дебелина на огнезащитната боя ще е по-висока. 
 • Огнеустойчивост (R30, R60, R120).
 • Стандарти за изпитване и одобрения – те са различни и е възможно да предвиждат различна дебелина на огнезащитната боя за една и съща защита от пожар.
ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ

      УСЛОВИЯ  на   околната среда

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ

R

      ДЕБЕЛИНА

    Сух филм боя

CHARFLAMEZ1  Z2  Y15,30,60,90 мин.350-550 микрона на една ръка
FIREFILM FC2Z1 Z2 Y за Х условия трябва финиш15,30,60,90,120 мин.До 5 мм
FIREFILM A 6Z1  Z2  Y  15,30,60 и 90 мин.До 1000 микрона на една ръка

Често задавани въпроси

Какви видове условия на околната среда познаваме за определяне на избора на Огнезащитна боя?

Избора на огнезащитната боя зависи от условията на околната среда –те могат да бъдат Х, Y, Z1 и Z2

С какво се измерва дебелината на мокрото покритие (ДМП) на огнезащитната боя?

Дебелината на мокрото покритие (ДМП) на огнезащитната боя се измерва с дебеломер за мокри покрития.

Какво определя дебелината на сухото покритие (ДСП) на огнезащитните бои?

Дебелината на сухото покритие на огнезащитните бои за стомана се определя от следните фактори: фактор на масивност, експозиция, критична температура, ниво на защита от пожар R30,60,90,120 минути, както и от стандарти за изпитване и одобрения.

Меню