Огнезащита на метални конструкции

Металната конструкция е специална композиция, която включва метални профили, които са свързани помежду си. Те са най-често изработени от стомана или бетон и изпълняват определена функция.

Металните конструкции могат да се изработят от алуминиеви сплави, легирани стомани или въглеродни стомани.

Те могат да се използват за складови или работни помещения, за изграждането на търговски сгради, жилищни помещения и шоуруми.

Якостта на стоманата намалява значително с повишаване на температурата поради излагане на пожари. Огнезащитата на метални конструкции има за цел да забави скоростта на повишаване на температурата, така че да може да се предотврати преждевременно срутване на металната конструкция.

Металните конструкции се делят на различни видове, според това от какъв материал са направени:

  • Конструкции от обикновена стомана

Конструкциите от обикновена стомана се изработват от стоманени профили с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение и дебелина на стената от минимум 2 мм.

  • Конструкции от неръждаема стомана

Конструкциите от неръждаема стомана се изработват от неръждаеми профили с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение и дебелина на стената от минимум 2 мм.

  • Алуминиеви конструкции

Характерно за алуминиевите конструкции е техните висока здравина и устойчивост на корозии. Алуминиевите конструкции се делят на стандартни дебелостенни алуминиеви профили и системни специализирани профили. Стандартните дебелостенни алуминиеви профили са с дебелина на стената от минимум 2мм. и квадратно или правоъгълно сечение.

  • Нестандартни метални конструкции

Към този тип метални конструкции спадат различните видове сгради и съоръжения, изградени с метални конструкции, чието предназначение е чисто архитектурно. Това са също спомагателни конструкции, мостове, стълбове.

 По своята форма металните конструкции се делят на два вида – Ригел и Ферма:

  • Метални конструкции тип Ригел

Този вид метална конструкция се характеризира с полегат покрив, който позволява максимално оползотворяване на обема на сградата. Съставена е от 2-3 стоманени колони и горещо валцовани стоманени профиликоито предлагат опция за надстрояване на втори етаж.

Металните конструкции от подобен тип имат естетически издържан вид, предлагат функционален обем, както и не изискват влагането на твърде много материал.

  • Метални конструкции тип Ферма

Тъй като се изгражда от отделни компоненти, този вид метална конструкция е по-практична, тъй като дава възможност за надстрояване. Строи се от стоманени профили като се покрива с термопанели и ламарина.

Съществуват различни решения за огнезащита на метални конструкции

Защита на метални конструкции от пожар – методи. Най-често се използват следните три системи: набъбващи огнезащитни бои, облицовка с пожарозащитни плоскости и огнезащитни мазилки.

Набъбващите огнезащитни бои са или тънкослойни бои, които в повечето случаи са на водна основа или на основата на разтворители, или дебелослойни бои, които са на епоксидна основа и са предназначени най-вече за въглеводородни пожари.

Нашата огнезащитна боя – Charflame е еднокомпонентна набъбваща боя на водна основа без APEO (Алкилфенол етоксилат), предназначена за покриване на конструкционни стоманени елементи (отворени профили и кухи профили) при условия на закрито или полуоткрити пространства.

Това е система без разтворители, със слаба миризма и много ниско съдържание на VOC (Летливи органични съединения), което я прави екологична боя.

Тъй като е боя на водна основа, изсъхва бързо. Препоръчва се повторно боядисване на следващия ден. Може да се нанася и в един слой.

Системата Charflme осигурява огнеустойчивост до 90 минути (R 90).

Другият наш продукт за борба с пожарите е Firefilm A6

Това е бяла, тънкослойна, набъбваща боя на водна основа, предназначена за пасивна противопожарна защита на вътрешни или полуоткрити метални конструкции. Защита на метални конструкции от пожар чрез правилна боя.

Firefilm A6 позволява да се получи по- дълго време за защита с малка дебелина на нанесеният слой боя до 1000 микрона (безвъздушно), което води до по-кратко време за монтаж и по-големи предимства при нанасяне на място.

Предлага огнеустойчивост до 90 минути. Firefilm A6 не съдържа разтворители и има едно от най-ниските нива на VOC (Летливи органични съединения) на пазара: <0,5 g/l.

Боята Fire film FC2 осигурява пожароустойчивост до 120 минути (R 120). Тя е двукомпонентна система с ниско съдържание на VOC (Летливи органични съединения), за пасивна противопожарна защита на стоманени конструкции. Характеристиките и позволяват при необходимост продуктът да се прилага за огнезащита на метални конструкции на място.

Firefilm FC2 е бързо втвърдяваща се боя, с общо време на втвърдяване от 8 часа. Благодарение на голямата дебелина при нанасяне, имате нужда само от един слой, за да постигнете огнеустойчивост до 120 минути. Тези характеристики ни позволяват да спестим повече от 60% време за съхнене, намалявайки периода на нанасяне.

Огнезащитни мазилки

Нашата огнезащитна мазилка Perlifoc HP е продукт на гипсова основа, предназначен за пасивна пожарозащита на конструктивни елементи. Тя има ниска плътност поради използването на хоросан с висока производителност. Има и топлоизолационни свойства.

По отношение на структурните елементи, Perlifoc HP може да се използва за защита на стоманени конструкции (колони, греди и кухи профили), бетонни конструкции (греди, колони, плочи и стени) и смесени бетонни подове и ленти за защитна стена.

Тази хоросанова мазилка осигурява огнеустойчивост до 240 минути (R 240) в зависимост от структурния елемент, който трябва да бъде защитен.

CHARFLAMEFIREFILM FC2FIREFILM A6PERLIFOC HP
Доставя се готова за употреба.Добра устойчивост на атмосферни влияния.Време за изсъхване 4 часа при температура 20°С.Защитава стоманени конструкции.
Изсъхва бързо, защото е на водна основа.Втвърдява се много бързо за 8 часа, дори при температури под 0°C.Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3°C.Защитава бетонни конструкции. 
Препоръчва се допълнително покритие на следващия ден.Водоустойчивост до 1 час след нанасяне.Един слой боя може да осигури до пожароустойчивост до 60 минути.Защитава бетонни и подови конструкции. 
Температурата на повърхността винаги трябва да бъде поне 3 °C.Изсъхва напълно на следващия ден след нанасяне.Стайната температура по време на нанасяне трябва да бъде над 5°C.Има нисък разход и се полага без мрежа.
Избягвайте нанасяне, където има риск от кондензация върху стоманената повърхност. Нужна е вентилация.Може да се нанася върху леко ръждясали повърхности в рамките на 2 седмици след обработка с бластер.Относителната влажност трябва да бъде по-малка от 80%.Температурата при нанасяне трябва да е между 3°С и 43°С.
Клас на пожарозащита до 90 минути.Клас на пожарозащита до 120 мин. само с един слой боя.С малка дебелина осигурява до 90 минути огнеустойчивост. Огнеустойчивост до 240 минути както за отворени профили, така и за профили с кухи сечения.
За среда тип Z2, Z1, Y в защитено външно пространство.За вътрешни и външни полуотворени конструкции – тип Y (без необходимост от покривно покритие) и външни конструкции – тип X.За условия  Z1 и Z2 не се изсква финиш покритие. За условия  У и Х  се изсква финиш покритие.Подходяща за полуоткрити конструкции среда тип У. 

Често задавани въпроси

Защо е необходима огнезащита на металните конструкции?

Огнезащитата на металните конструкции се налага, тъй като при по-високи температури стоманата намалява якостта си.

При наличие на огнезащита на металните конструкции скоростта на повишаване на температурата се забавя, за да се предотврати преждевременното срутване на сградата в случай на пожар.

Какви решения се взимат, за да се осигури огнезащита на метални конструкции?

Огнезащитата на металните конструкции се постига чрез следните три системи- набъбващи огнезащитни бои, облицовка с пожарозащитни плоскости и огнезащитни мазилки.

Ние предлагаме продукти за два типа огнезащита – с бои и мазилки.

В зависимост от вида на металната конструкция и класа на пожарозащита се избират огнезащитни бои или огнезащитни мазилки.

Ако трябва да постигнем огнезащита на метална конструкция с бетонна част, кой състав е най-подходящ?

Нашата мазилка Perlifoc HP осигурява огнезащита на метални коснтрукции от стомана и бетон.

Също така с нея може да се защитят и подови конструкции. Този продукт е с клас на пожарозащита до 240 мин, може да се нанася без мрежа и е с нисък разход при нанасяне. Всички гореизброени предимства на Perlifoc HP я правят един от най-търсените продукти за огнезащита на метални конструкции.


Меню