Полезно е да се информирате за възможите причинители на пожарите – пожаробезопастността

пожарникар и бои, ликвидират се общо 35 пожара

Пожаробезопастността – Средно за страната се регистрират около 30 000 пожара, като 12 процента от тях са пожари в сгради.

Установените щети от пожари за България за миналата 2020г. са на стойност 194 000 лева.

Средно за едно денонощие в звената за ПБЗН (Пожарна безопасност и защита на населението) се регистрират 79 сигнала за произшествия.

Ликвидират се общо 35 пожара.

С преки материални щети за едно денонощие възникнват средно 15 пожара.

Пожарите задълбочават климатичната криза  посредством въглеродните емисии, отделяни от изгарянето на органични материали.

Най-разумното и полезно решение е да насочим усилията си към превенция на пожарите!
Нека спасим човешки животи и имущество!
Да опазим природата!

Меню